תיקון 190 הוא סיסמה שחוזרת בכל שיח מיסוי או שיח פנסיוני מול פורשים. המטרה של סדרת הפרסומים הקרובים היא להנגיש אליך בפשטות את היתרונות של התיקון כדי שגם אתה תוכל לחסוך במס ולכלכל צעדיך נכון.

למה נוצר תיקון 190 ומה עומד מאחורי מקבלי ההחלטות ?
תיקון 190 בא לפתור בעיה שנוצרה בעקבות שינויים בתוחלת החיים של האוכלוסייה יחד עם הרצון של משרד האוצר לכוון את האזרחים להגדלת החיסכון לפרישה.

אנשים רבים חוסכים לאורך השנים כספים רבים במוצרים הפנסיוניים ועל 2008 יכלו לקבל חלקים גדולים מהכספים הללו כהון וללא תשלום מס במשיכה. החל מ2008 לא ניתן היה למשוך את הכספים שנצברו ללא אישור פקיד שומה ותהליך זה הריע אנשים רבים וצמצם את החיסכון של הציבור.

במקביל מכיוון שפורשים רבים מכירים בחשיבות הקצבה לאורך זמן נוצר מצב בו יש מיסוי גבוה על ציבור הפורשים ורצו לתת לו הקלות.

כל הסיבות האלו יצרו את הבסיס ליצירת תיקון 190 אשר מאפשר לפורש ליהנות מתוספת הכנסה פנויה פטורה ממס או למשיכה של הון פטור ממס מתוך הנכסים הפנסיוניים תחת המגבלות שנקבעו.

המתנה הגדולה : החל מתיקון 190 בשנת 2012 כל פורש זכאי לסל של הכנסה פטורה ממס בגובה של כמיליון ₪ . בנוסף נקבע כי את הסל הזה ניתן לנצל הכמה אופנים :

  • משיכה של פיצויים פטורים ממס ( ופגיעה בפטור במכפלה של 1.35 )

  • משיכה של הון מקופות גמל או נכסים פנסיוניים אחרים המועדים לקצבה

  • הגדלת ההכנסה מקצבה פטורה ממס

המפתח שנקבע אמור לעודד את החוסך למשוך פחות פיצויים בסכום ח"פ ולהעדיף קצבה פטורה ומצד שני מאפשר לחוסך אשר יקבל מעל ל4600 ₪ הכנסה מקצבאות ( ללא ביטוח לאומי ) לבחור להוון חלק מההון שצבר ולהפוך את הקצבה לסכום ח"פ.

הפטור בא לידי ביטוח גם בהפחתת הקצבה החייבת לפי מפתח של 180 קצבאות . לדוגמה אם לפורש יתרת הפטור לאחר משיכת פיצויים עומדת על 500,000 ₪ יוכל לקבל הכנסה מקצבה פטורה ממס בגובה : 2,777 ₪ = 500000/180 . נניח שהמס השולי שאמור לשלם הינו 14% , פורש זה יחסוך כל חודש 389 ₪ וסה"כ כ– 4670 ₪ בשנה.

ניקח לדוגמה תכנון מס לפורש :

קיבל פיצויים בגין 30 שנות עבודה שכר בפרישה 12,000 ₪ .

צבירת קופות גמל לקצבה ( מעבר לפנסיה ) בסכום של 150,000 ₪

זכאות לפיצויים בגובה 360,000 ₪ ( מתוכה 300,000 ₪ בקרן הפנסיה )

זכאי לפנסיה בגובה 7000 ₪

דוגמה לתכנון מס :

מימוש של 150,000 ₪ מיתרת הפטור על קופות הגמל

מימוש של 60,000 ₪ פיצויים פטורים ( ומכפלה של 1.35 ) = ניצול של 81,000 ₪

ניצול יתרת הפטור על הפנסיה , תפחית את חיוב המס החודשי ל0 ויחסוך 4000 ₪ מס בשנה.
לא ישלם מס על הפיצויים ויחסוך 35% מס על משיכת קופות הגמל ( 52,500 ₪ )

פורש זה יממש את כל הזכויות שלו ולא ישלם מס
פורש שלא ידע שיכול לבצע הליך קיבוע זכויות ולבצע הליך סדור מול מס הכנסה ישלם מעל מאה אלף שח מיותרים לאורך השנים גם אם ביצע משיכה מסודרת של הפיצויים הפטורים ללא מס.

הליך קיבוע הזכויות מול מס הכנסה הכרחי ופקידי השומה אינם מטפלים בו לרוב ובצדק.
הם אינם חשופים למידע הפנסיוני המלא ובמידה והם טועים לא ניתן יהיה לתקן את הנזק.

בפרסום הבא נמשיך להתעמק ביתרונות תיקון 190 ובמקומות בהם היישום הנכון יעשיר את הפרישה שלך