מבקר המדינה – דו"ח ביקורת מיוחד: הסדרי הפנסיה במדינה

דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה אוקטובר 2016 הדן בהסדרי הפנסיה החדשים במדינה. מעיקריי הדוח ניתן לראות חלק מהבעיות הגדולות הקיימות במערכת הפנסיונית בישראל . מבקר המדינה התייחס בפירוש למספר סוגיות: הפנסיונרים משלמים דמי ניהול מקסימליים שר האוצר , משה כחלון השתהה בהקמת ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים מודל תגמול לסוכנים פנסיונים הכולל [...]